Just nu är det många som hör av sig och för tillfället kan väntetiderna bli längre än väntat. Om du har fått ett ärendenummer så vill vi be dig att fortsätta att använda samma ärendenummer/mejltråd när du kontaktar oss.


För att hantera ditt ärende snabbare ber vi dig att: 


1) Läs igenom våra frågor och svar innan du hör av dig


2) Prova att starta om 

Innan du hör av dig för att felanmäla en fiberanslutning vill vi be dig att prova att att stänga av fiberboxen och all annan ansluten utrustning som router, dator, TV och liknande i ca 30 minuter, för att sedan starta igång allt igen. Om det inte fungerar ska du gå vidare med en felanmälan. 


Se till att strömkabeln är korrekt ansluten och att on/off-knappen är på on. 


3) Lämna alltid följande information vid första kontakt

- Adress, gatunummer och ort 

- Beskriv vad som är trasigt, bifoga gärna bilder om du kan

- MAC-adress till fiberboxen (en bokstav- och sifferkombination som brukar sitta på framsidan av fiberboxen)

- Berätta vilka lampor som lyser på fiberboxen

- Ditt för- och efternamn (helst den person som står på installationsavtalet)

- Telefonnummer som vi kan nå dig på

- Skriv gärna felanmälan i ämnesraden


4) Skapa inte fler ärenden än nödvändigt 

Använd samma ärendenummer/mejltråd när du kontaktar oss. 


Tack för ditt tålamod, vi hör snart av oss.