Nedan finner du priser för service och reparationer som kan behövas av din fiberanslutning. Avgifterna gäller för åtgärder som är orsakade eller påkallade av ägaren till fastigheten där den aktiva fiberanslutningen finns. Prislistan skiljer sig beroende på om man betalar Nät- och serviceavgift eller inte.


Nät- och serviceavgiften (9 kr/mån, betalas årsvis med 108 kr) berör alla fastigheter som har en aktiv fiberanslutning till Open Infras fibernät. Nät- och serviceavgiften inkluderar drift och underhåll av nät och tillhörande utrustning i nätet, samt fasad- och fiberbox som sitter på/i din fastighet. I äldre avtal finns inte Nät- och serviceavgiften inskriven i villkoren men kunder som vill kan frivilligt betala den för att ta del av samma förmåner.


Inför varje bokning för serviceåtgärder enligt nedan krävs ett godkännande av eventuell kostnad.  


Prislistan gäller från 30 juni 2020 och tillsvidare. 
Prislista

ÅtgärdUtan nät- och serviceavgiftMed nät- och serviceavgiftBeskrivning
Startavgift
Hembesök för felsökning och enklare åtgärd
1790 kr490 krFelsökning från fiberbox till tomtgräns.
Innefattar: felsök, enklare åtgärd, projektering av flytt eller andra större ändringar.
Tillkommande avgift
Reparation/byte av fiberbox
+975 kr*0 kr
Tillkommande avgift
Reparation av tomtförlagd fiber
+7840 kr*+2465 kr*Reparation efter avgrävning. Innefattar: handgrävning, reparation av dukt, omblåsning av fiber, test. Om grävmaskin krävs eller om det är flertalet kabelbrott tillkommer extra kostnader.
Ej avbokat hembesök
1490 kr1490 krTeknikerbesök måste avbokas senast 24 timmar innan avtalad tid.
Ominstallation eller flytt av fiberbox
Startavgift hembesök enligt ovan för projektering, därefter offert på arbetetFlytt av fiberbox, ominstallation vid nybyggnation eller vid kraftig skada så som t ex brand.
* Hembesöksavgiften är en startavgift, sedan tillkommer ytterligare eventuell avgift beroende på tillkommande åtgärd.
Alla priser är inklusive moms.