Ja, men olika bolag hanterar hanterar det olika. Kostnaden för att underhålla och utveckla fibernät finns oavsett och det finns inga statliga eller övergripande pengar för det. En del väljer att lägga nätkostnaderna direkt mot tjänsteleverantörerna, då blir den dold för dig som slutkund eftersom man inte kan se den exakta kostnaden, istället blir det ofta en högre kostnad för t e x bredbandstjänsten.


Open Infra väljer att redovisa nätavgiften öppet.