Uppdatering: Sedan den 18 mars arbetar all personal utom fältpersonal hemifrån. Läs mer om det här.


- - -

Open Infra följer och uppdaterar riktlinjerna för kundbesök och installation i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 


All vår personal är ålagda att hålla sig uppdaterad kring vår policy för kundbesök. Vi har även ställt samma krav på våra underleverantörer och samarbetspartners. 


Vid hembesök och informationsmöten

- Vi avråder från all fysisk kontakt vid möten. Vi uppmanar våra säljare, projektledare, fälttekniker, grävare och installatörer att inta ta i hand när man ska hälsa. 

- Även om vi har inbokat besök ska vi alltid stämma av med den inbokade att det är okej att kliva på.

- Inbokade besök ska alltid kunna bokas om.

- All personal ska vara utrustade med handskar och/eller handsprit. 

- Handsprit och våtservetter ska alltid finnas tillgängligt.

- Vi ska alltid kunna erbjuda signering med en rengjord penna på plattan. Om det inte finns penna ska plattan torkas av innan och efter signering.


- Vid minsta symptom som hosta och feber kommer vi avboka möte och hitta en ny tid. Detsamma gäller för kunder.


- Alla informationsmöten kommer hållas utomhus och under längre tid. Ha gärna varma kläder. Vi kommer även erbjuda enskilda hembesök för dem som önskar undvika öppna folksamlingar. 


Med anledning av de rådande omständigheterna med Covid-19 så påverkar det även vår verksamhet. Vi gör vad vi kan för att hindra smittans framfart samtidigt som vi måste säkerställa och underhålla den digitala infrastrukturen.